05/14/2017

Shema

Shema ialah zikir yang diiringi alunan musik dan tari memutar yang biasa juga dikenal dengan tari sufi (whirling darwishes). Shema sudah lama menjadi ciri khas Kota […]
05/14/2017

Islam dan Kesehatan Masyarakat

Dalam perspektif Al-Qur’an, manusia mempunyai tiga unsur yang perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan yang seimbang, yaitu badan (jasad), nyawa (nafs), dan roh (ruh).
05/12/2017

Seni dan Sufi

Seni di dalam kehidupan sufi seolah merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hampir semua sufi mencintai bahkan menjadi praktisi seni.
04/27/2017

Islam dan Kesenian Lokal

Seni Islam tidak mesti harus bernuansa Timur-Tengah (Arab). Ajaran Islam tidak identik dengan kebudayaan Arab.
02/22/2017

Islam dan Dunia Seni

Islam merupakan ajaran Tuhan yang memerlukan seni di dalam mengartikulasikan kedalaman aspek kebatinan dari ajaran itu.